Living with heart failure: partner perspectives

Marie Louise Luttik, Amarins Blaauwbroek, Anton Dijker, Tiny Jaarsma

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Living with heart failure: partner perspectives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions

Psychology