Literatuurstudie duurzame inzetbaarheid

Christhy Fels, Rosalie Rodijk, Esther Storteboom, Chantal van de Wolfshaar

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

4 Downloads (Pure)

Samenvatting

Tegenwoordig ontstaat er steeds meer belangstelling voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers doordat de Nederlandse bevolking aan het vergrijzen is. Deze vergrijzing heeft tot gevolg dat steeds meer werknemers op leeftijd zijn en dat de werkende bevolking de zorglast van de groeiende groep ouderen moet dragen. Door middel van literatuuronderzoek is gezocht naar het vergroten van de duurzame inzetbaarheid in relatie tot de inzet van sensortechnologie. Gebleken is dat in dit verband weinig onderzoek is verricht. De huidige manier om duurzame inzetbaarheid te vergroten bestaat uit het opnemen van afspraken in het CAO. Over captology (het beïnvloeden van gedrag met behulp van technologie) wordt weinig geschreven in de context van duurzame inzetbaarheid. Om meer zicht te krijgen in de mogelijke rol van captology in de duurzame inzetbaarheid, moet meer onderzoek gedaan worden.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's19
StatusPublished - jul. 2014

Keywords

  • arbeidsparticipatie
  • duurzaamheid
  • sensortechnologie

Citeer dit