Lifelong Learning and Healthy Ageing: The Significance of Music as an Agent of Change

Rineke Smilde, Evert Bisschop Boele

Onderzoeksoutput: ChapterAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lifelong Learning and Healthy Ageing: The Significance of Music as an Agent of Change'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts and Humanities

Social Sciences

Psychology