Lewis-acid catalysis of carbon carbon bond forming reactions in water

Jan B.F.N. Engberts, Ben L. Feringa, Erik Keller, Sijbren Otto

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lewis-acid catalysis of carbon carbon bond forming reactions in water'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science