Levensloopbestendig wonen: domotica door de ogen van de zorgverlener

Betty Oppewal-Raadsveld

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

475 Downloads (Pure)

Samenvatting

Binnen het deelproject ’iAge, housing and houses’ is onderzoek uitgevoerd naar de volgende probleemstelling: “Met welke aanpassingen op het gebied van huisvesting en technologie kunnen volgens zorgverleners 50-plussers in krimpgebieden in Noord-Nederland zo lang mogelijk gezond blijven leven in de eigen woning?”

De conclusie van dit onderzoek is dat 50-plussers in krimpgebieden in Noord-Nederland gezond kunnen blijven leven in de eigen woning door het toepassen van domotica en het aanpassen van de huisvesting. Mogelijkheden zijn:
•specifieke woningaanpassingen (zoals: geen drempels, gelijkvloers);
•technologische aanpassingen (zoals: beeldtelefoon, gordijnen openen en sluiten met afstandsbediening)
•zorggerelateerde aanpassingen (zoals: bloeddrukmeter die de gemeten waarden digitaal naar de behandelend arts verstuurt, medicatie verdeelbakje met alarm op de gewenste tijd ).

Zorgverleners zullen wel meer kennis moeten krijgen van de mogelijkheden van domotica. Zij vervullen een informerende rol naar de cliënten, en kunnen daarnaast geld en tijd besparen door een vermindering van zorgmomenten. Toch is er hier en daar nog weerstand van de zorgverlener tegen domoticatoepassingen. Een struikelblok vormt de financiering van de aanpassingen. Bovendien kan niet elke 50-plusser omgaan met ICT.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Aantal pagina's75
StatusPublished - apr 2013

Keywords

  • zorgsector
  • ouderen
  • domotica

Citeer dit

Oppewal-Raadsveld, B. (2013). Levensloopbestendig wonen: domotica door de ogen van de zorgverlener. Hanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte.