Levensfasebenadering door HR

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Alle organisaties in de westerse landen hebben te maken met ontgroening en
vergrijzing. Op macroniveau stimuleert de regering om langer door te werken.
Desondanks toont divers onderzoek aan dat organisaties niet (voldoende)
hierop inspelen, maar een afwachtende houding aannemen. Tegelijkertijd
zijn de positieve effecten van hr-beleid op medewerkers en, meer op langere
termijn, op de organisatieprestaties, bewezen. Echter, weten we nu precies
wat we kunnen doen om medewerkers vitaal, bevlogen, flexibel en gezond
aan het werk te houden in alle levensfasen?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)59-63
TijdschriftLoopbaanVisie
StatusPublished - okt. 2016

Keywords

  • hrm

Citeer dit