Levensfasebenadering door HR

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Alle organisaties in de westerse landen hebben te maken met ontgroening en
  vergrijzing. Op macroniveau stimuleert de regering om langer door te werken.
  Desondanks toont divers onderzoek aan dat organisaties niet (voldoende)
  hierop inspelen, maar een afwachtende houding aannemen. Tegelijkertijd
  zijn de positieve effecten van hr-beleid op medewerkers en, meer op langere
  termijn, op de organisatieprestaties, bewezen. Echter, weten we nu precies
  wat we kunnen doen om medewerkers vitaal, bevlogen, flexibel en gezond
  aan het werk te houden in alle levensfasen?
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)59-63
  TijdschriftLoopbaanVisie
  StatusPublished - okt. 2016

  Keywords

  • hrm

  Citeer dit