Leskaarten: Plezier in zwemmen voor ieder kind: Acht leskaarten met handvatten voor begeleiders om een succesvol aanbod in het zwembad te kunnen organiseren om kinderen te voorzien van een goede basis.

Onderzoeksoutput: Other contributionOther research output

104 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoe zorg je ervoor dat ieder kind plezier heeft in jouw zwemles? En dat ze ook het gevoel krijgen iets te leren? Hanze Hogeschool Groningen, Kenniscentrum Sport & Bewegen en Special Heroes Nederland hebben, als aanvulling op het leerboek ‘Plezier in bewegen voor ieder kind’, acht leskaarten ontwikkeld met handvatten voor begeleiders om een succesvol aanbod in het zwembad te kunnen organiseren om kinderen te voorzien van een goede basis.

De activiteiten op de leskaarten richten zich op kinderen zonder diploma. Daarnaast kunnen de leskaarten ook worden ingezet bij kinderen die angstig zijn in het zwembad. De activiteiten zijn: 1) Te water gaan 2) Lopend voortbewegen in het water 3) Onder water gaan 4) Kantelen en komen tot drijven 5) Drijven op de rug 6) Drijven op de buik 7) Trappelen op de rug 8) Rugslag

Op de leskaarten vind je een beschrijving van de activiteiten op basis van diverse aandachtspunten en twee werkvensters: werkvenster motoriek en werkvenster gedrag. In de werkvensters staan aanwijzingen voor de begeleider gericht op de specifieke activiteit vanuit het perspectief van motorisch en gedragsmatig leren.
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenEen praktisch leerboek met handvatten om juist ook deze kinderen plezier in sporten en bewegen te geven en hun talenten te ontdekken. Het boek bevat informatie over theorieën en methodieken en ruim zestig leskaarten met concrete beweegactiviteiten.
OutputmediaDigitaal leerboek
UitgeverKenniscentrum Sport en Bewegen
Aantal pagina's30
StatusPublished - 23 jun. 2022

Keywords

  • plezier
  • leren zwemmen
  • zwemles
  • handvatten
  • zwembad

Citeer dit