Leren van twintig jaar wadi’s in Nederland

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

113 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het lange termijn hydraulisch en milieutechnisch functioneren van wadi’s
Originele taal-2Dutch
TijdschriftLand + water
StatusPublished - 14 mei 2020

Keywords

  • watermanagement
  • klimaatadaptatie

Citeer dit