Leren musiceren als sociale praktijk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

202 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Leren musiceren als sociale praktijk'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.