Leidt overgewicht of obesitas tot een verschil in mate van functioneel herstel na een totale heup artroplastiek ten opzichte van patiënten met een normaal gewicht?

Geranda Slager (First author), Iris Niejenhuis , Marleen Zorgdrager, Annet Wijnen, Martin Stevens

    Onderzoeksoutput: PosterAcademic

    25 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten