Lectoraat Wederkerigheid in Leernetwerken

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

Samenvatting

Rede in verkorte vorm uitgesproken door Jelly Zuidersma bij de aanvaarding van het ambt van Lector Wederkerigheid in Leernetwerken aan de Hanzehogeschool Groningen

Keywords

  • wederkerigheid
  • leernetwerken
  • lectoraten
  • samenwerking
  • succesfactoren
  • wederkerigheidstheorie

Citeer dit