Lectoraat Wederkerigheid in Leernetwerken

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

Samenvatting

Tekst van de rede die in verkorte vorm is uitgesproken door Jelly Zuidersma bij de aanvaarding van het ambt van Lector Wederkerigheid in Leernetwerken aan de Hanzehogeschool Groningen

Keywords

  • wederkerigheid
  • leernetwerken
  • lectoraten
  • samenwerking
  • succesfactoren
  • wederkerigheidstheorie

Citeer dit