Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving: visie en strategie: honours around the HG Globe 2013-2017

Marca Wolfensberger

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

Samenvatting

Het Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving beoogt met haar onderzoek een belangrijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van honoursonderwijs binnen de HG, nationaal en internationaal. Het onderzoeksprogramma voor de komende jaren is ambitieus. Het vormt een samenhangend geheel gericht op student, docent, werkveld en samenleving.
Honoursonderwijs is immers de sleutel om studenten uit te dagen die meer uit zichzelf willen halen.
Het lectoraat wil een bijdrage leveren aan het opleiden van studenten tot kritische wereldburgers die in staat zijn over hun eigen grenzen heen te kijken en zich realiseren dat een bijdrage leveren aan de samenleving vanzelfsprekend is overeenkomstig het motto van de HG Share your talent. Move the world.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's20
StatusPublished - 2013

Keywords

  • hoger onderwijs
  • lectoraten

Citeer dit