Lectio precursoria: The role of artistic process in connecting to the natural environment

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)32-36
Aantal pagina's5
TijdschriftSynnyt Origins: Finnish studies in art
Volume2013
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 16 aug. 2013

Keywords

  • kunst
  • onderwijs
  • finland

Citeer dit