Learning of Wheelchair Racing Propulsion Skills Over Three Weeks of Wheeling Practice on an Instrumented Ergometer in Able-Bodied Novices

Rick de Klerk, Gabriëlle van der Jagt, Dirkjan Veeger, Lucas van der Woude, Riemer Vegter

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Zoekresultaten