Learning of Wheelchair Racing Propulsion Skills Over Three Weeks of Wheeling Practice on an Instrumented Ergometer in Able-Bodied Novices

Rick de Klerk, Gabriëlle van der Jagt, Dirkjan Veeger, Lucas van der Woude, Riemer Vegter

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Learning of Wheelchair Racing Propulsion Skills Over Three Weeks of Wheeling Practice on an Instrumented Ergometer in Able-Bodied Novices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions