Lageropgeleiden dupe van hogere AOW-leeftijd

Rob Gründemann, Klaske Veth, Josje Dikkers

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

189 Downloads (Pure)

Samenvatting

De verhoging van de AOW-leeftijd pakt voor lageropgeleiden een stuk minder gunstig uit dan voor hoogopgeleiden. Wat zijn de oorzaken van dit verschil?
Enkele aandachtspunten voor HR om het tij te keren.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)44-47
TijdschriftPW De Gids
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - nov. 2017

Keywords

  • oudere werknemers
  • hrm
  • welzijn

Citeer dit