Lageropgeleiden dupe van hogere AOW-leeftijd

Rob Gründemann, Klaske Veth, Josje Dikkers

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  266 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De verhoging van de AOW-leeftijd pakt voor lageropgeleiden een stuk minder gunstig uit dan voor hoogopgeleiden. Wat zijn de oorzaken van dit verschil?
  Enkele aandachtspunten voor HR om het tij te keren.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)44-47
  TijdschriftPW De Gids
  Nummer van het tijdschrift11
  StatusPublished - nov. 2017

  Keywords

  • oudere werknemers
  • hrm
  • welzijn

  Citeer dit