Kwartiermakers voor brede welvaart: de broedplaats als maatschappelijk vastgoed

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

5 Downloads (Pure)

Samenvatting

Broedplaatsen zijn de thuisbasis van de creatieve industrie. Ze bieden betaalbare werkplekken voor makers en fungeren als placemaker in gebiedsontwikkelingen. De laatste jaren valt in de creatieve huisvestingssector ook een toenemende maatschappelijke oriëntatie waar te nemen. Een hedendaagse broedplaats is meer dan atelierruimte. Het is een publieke plek om samen te leren, delen en experimenteren rondom thema's als leefbaarheid, duurzaamheid, talentontwikkeling, inclusie en burgerschap.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)43-51
Aantal pagina's9
TijdschriftRuimte + wonen
Volume102
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec. 2021

Keywords

  • broedplaatsen
  • brede welvaart
  • creatieve industrie
  • place-making

Citeer dit