Kwaliteit van onderzoek in het HBO

Daan Andriessen, Annelies de Jeu, Hilleke van der Reijden, Ben Emans

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

218 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van mogelijkheden waarmee de kwaliteit van onderzoek in het HBO vergroot kan worden. Er worden acht aanknopingspunten geboden:
1) verbeteren van de randvoorwaarden voor onderzoek; 2) bevorderen van goed gedrag van de onderzoeker; 3) validatie en review; 4) gebruiken van kwaliteitscriteria; 5) prestatiemeting en beoordeling; 6) kwaliteitszorgsystemen; 7) toezicht op kwaliteitszorg en 8) zichtbaar maken van kwaliteit van Open Access publicaties.
Originele taal-2Dutch
TitelStromen van kennis
Subtiteltussen hogescholen en praktijk
UitgeverijSurf
Pagina's38-43
StatusPublished - 2011

Keywords

  • hbo
  • onderzoek
  • kwaliteitszorg

Citeer dit