Kunsteducatie & hiphop - each one teach one, leren in en van hiphop: Verslag van de Hanze Kunsteducatie werkveldbijeenkomst van 30 november 2023

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

158 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op 30 november organiseerden de gezamenlijke (kunst)educatieve opleidingen van de Hanzehogeschool (Academie Minerva, het Prins Claus Conservatorium, de PABO en de Master Kunsteducatie) en het lectoraat Kunsteducatie weer een werkveldbijeenkomst kunsteducatie. Dit keer is het thema: Each one teach one – leren in en van hiphop. We bogen ons samen over vragen als: hoe wordt er geleerd in de hiphop-scene? Wat kunnen we daar van leren? Is hiphop al onderdeel van onze onderwijspraktijk? Hoe ziet dat er dan uit – en hoe zou het er uit kunnen zien? Dit betreft het verslag van deze bijeenkomst.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijResearch group Arts Education
Aantal pagina's22
StatusPublished - 16 jan. 2024

Keywords

  • kunsteducatie
  • hiphop
  • samenleving
  • onderwijspaktijk

Citeer dit