Kunsteducatie & burgerschap: Verslag van de Hanze Kunsteducatie Werkveldbijeenkomst op 12 april 2023

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

83 Downloads (Pure)

Samenvatting

‘Wat kunnen burgerschap en kunsteducatie voor elkaar betekenen?’ ‘Welke voorbeelden kennen we?’ ‘Welke kansen kunnen we grijpen?’ ‘Welke wrijvingen zien we?’ ‘Waar droom je van?’

Deze vragen stonden centraal op de Hanze Kunsteducatie werkveldbijeenkomst over kunsteducatie & burgerschap van 12 april 2023. Het programma bestond uit drie beknopte inleidingen op het thema, een maaltijd, twee rondes van tafelgesprekken, een terugkoppeling, muzikale improvisaties, spoken poetry en een afsluitende borrel. Het gezelschap bestond deze avond uit (kunst)vakdocenten, lerarenopleiders, studenten, onderzoekers, educatief medewerkers, museumeducatoren en andere belangstellenden.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijResearch group Arts Education
Opdrachtgevend orgaanKunsteducatie Noorderbreed
Aantal pagina's16
StatusPublished - 30 jun. 2023

Keywords

  • kunsteducatie
  • burgerschapsonderwijs

Citeer dit