Kunnen sport en cultuur elkaar versterken?

Hans Slender, Mieke Zijl

Onderzoeksoutput: WebsiteOther research output

Samenvatting

Op 26 mei organiseerde het KennisCentrum Events Drenthe in samenwerking met Sportplein Groningen een kennisbijeenkomst met als thema ‘sport en cultuur’. Volgens Claudia Marinelli, onderzoeker cultuurparticipatie van het LKCA, hebben sport en cultuur veel gemeen en zouden zij elkaar veel meer kunnen versterken. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een Nationaal Actieplan Sport en Cultuur om te gaan zorgen dat beide sectoren, die elkaar niet altijd goed weten te vinden, samen op zoek gaan naar maatschappelijke meerwaarde.
Originele taal-2Dutch
UitgeverHanzehogeschool Groningen
StatusPublished - 27 mei 2015

Keywords

  • sportevenementen
  • cultuur
  • co-creatie

Citeer dit