Kracht van mensen bij langdurig ziekteverzuim

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

267 Downloads (Pure)

Samenvatting

Langdurig arbeidsverzuim is een hardnekkig probleem in de Nederlandse politieorganisatie. Zo’n 4 % van de medewerkers is langer dan drie maanden afwezig. Voor het programma Versterking Professionele Weerbaarheid van de Nationale Politie hebben we onderzoek verricht naar mogelijkheden om veerkracht van mensen te vergroten bij terugkeer naar werk na zo’n langdurige periode van arbeidsverzuim. Dit onderzoek levert aanknopingspunten voor adequate omgang met de problematiek van langdurig verzuim. Van belang bleken regie van medewerkers over hun reïntegratie-traject, wederkerigheid
in de relatie tussen leidinggevende en politiemedewerker, meer kennis over
Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en oorzaken daarvan en actieve omgang met diversiteit in de organisatie.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's15
TijdschriftTijdschrift voor HRM
Volume2016
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2016

Keywords

  • arbeidsverzuim
  • re-integratie

Citeer dit