Korte samenvatting Meerstemmig Kunst Leren: Meerstemmig Kunst Leren: participatief onderwijs als katalysator voor diversiteitsbewuste vaardigheden van kunsteducatoren

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

De populatie in onze grote steden diversifieert in hoog tempo. Stedelijk cultureel beleid geeft hieraan steeds vaker erkenning waardoor etniciteit, leeftijd, fysieke of mentale beperking, gender of armoede in theorie geen barrière meer vormen om te participeren. Kunsteducatieve professionals die in stedelijke contexten werkzaam zijn, krijgen binnenschools en buitenschools te maken met
toenemende diversiteit. Sociale en inclusievaardigheden zijn daarom deel gaan uitmaken van hun kerncompetenties, júist omdat de kunsten in staat zijn om positieve invloed uit te oefenen op ongelijkheid en verschil in educatieve en sociale contexten (zie o.a. Kallio et al., 2021).
Voor de kunstvakopleidingen Docent Muziek (aan het Prins Claus Conservatorium) en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (aan de Academie Minerva) van de Hanzehogeschool Groningen leidde dit tot de vraag deze competenties werkveldgetrouwer en actueler aan te spreken in het onderwijs. Op basis van vooronderzoek werd meerstemmigheid als belangrijk uitgangspunt vanuit de opleidingen benoemd, nl. het (laten) bestaan van onderling verschil en frictie, en hier op een open en respectvolle manier mee omgaan.
Vertaalde titel van de bijdrageExecutive summary Meerstemmig Kunst Leren: Participatory education as a catalyst for diversity-conscious skills of art educators
Originele taal-2Dutch
Opdrachtgevend orgaanNationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
Aantal pagina's3
StatusPublished - 1 nov. 2021

Keywords

  • diversiteit
  • inclusiviteit
  • kunsteducatie
  • meerstemmigheid
  • diversiteitsbewust
  • muziekeducatie

Citeer dit