Komt tijd, komt raad?

P.C. van der Ende, Rob Groot

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

54 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit artikel beschrijft een onderzoek naar het uitstel gedrag van 84 personen met ‘psychische klachten’ die daarvoor hun huisarts hebben geraadpleegd. De vraag of de huisarts centraal staat in de gezondheidszorg is niet eenduidig te beantwoorden. Het is echter wel duidelijk dat hij een belangrijke plaats in de psychosociale hulpverlening inneemt.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)51-68
TijdschriftNederlands tijdschrift voor de psychologie
Volume37
StatusPublished - 1982

Keywords

  • psychologie
  • huisartsen

Citeer dit