Knowledge management's role in the management of sustainable innovation

N.R. Faber, L. Maruster, K. Peters, R.J.F. van Haren

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Knowledge management's role in the management of sustainable innovation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics