Knowledge management's role in the management of sustainable innovation

N.R. Faber, L. Maruster, K. Peters, R.J.F. van Haren

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)8-22
Aantal pagina's15
TijdschriftInternational studies of management organization
Volume40
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2011

Citeer dit