Klimaatbestendige steden: drijvend bouwen: eerste onderzoeksresultaten ‘effect van drijvende constructies op waterkwaliteit’

Floris Boogaard, Rutger de Graaf, Miguel Dionisio Pires

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

177 Downloads (Pure)

Samenvatting

Drijvend bouwen geniet in Nederland en internationaal veel aandacht. Gezien de relatief nieuwe ontwikkelingen is er echter nog weinig over de langdurige effecten op bijvoorbeeld waterkwaliteit bekend. Vanwege internationale kansen en kennisvragen is eind 2013 een onderzoek gestart naar de effecten van drijvende woningen op de waterkwaliteit met de focus op mitigerende maatregelen om de ontwikkelingen verder te stimuleren.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)17-19
TijdschriftRiolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector
Volume21
Nummer van het tijdschriftjuni/juli
StatusPublished - jun. 2014

Keywords

  • drijvend bouwen
  • waterkwaliteit
  • mitigerende maatregelen
  • milieubescherming

Citeer dit