Klimaatadaptatie van Groningen tot Mae Phaem: Lectorale rede Ruimtelijke Transformaties – Water

Onderzoeksoutput: Inaugural speechOther research output

Samenvatting

Floris Boogaard doet met zijn lectoraat Ruimtelijke Transformaties - Water
onderzoek naar de effecten van het veranderende klimaat in het stedelijk gebied. Samen met het onderwijs, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid ontwikkelt hij maatregelen om de gebouwde omgeving aan te passen (adaptatie) aan de effecten van klimaatverandering en menselijk handelen.
Floris richt zich met zijn onderzoek op wateroverlast en het functioneren van
riool- en watersystemen; hij houdt zich bezig met opwarming van stedelijk gebied (hittestress) en kosteneffectief ontwerp, aanleg en beheer van klimaatadaptieve maatregelen, zoals het implementeren van water en groen en vergaande klimaatadaptatie als drijvend bouwen.
Aanpak: Water werkt van lokaal, via regionaal en nationaal naar internationaal: ontwerpen en/of concepten worden eerst op kleine, lokale schaal getest en worden daarna op grotere (inter)nationale schaal uitgerold (vandaar ook de titel).
Vertaalde titel van de bijdrageClimate adaptation from Groningen to Mae Phaem: Inaugural speech on Spatial Transformations – Water
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's72
ISBN van geprinte versie9789081935692
StatusPublished - 24 feb. 2016

Keywords

  • water
  • klimaatontwikkeling
  • stedelijke gebieden
  • duurzaamheid

Citeer dit