Kinderen van ouders met psychische problemen kijken terug op jeugdervaringen

P. C. van der Ende, L. Korevaar, Linda-Aisha van Dalsum, Robin Doezé

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

101 Downloads (Pure)

Samenvatting

Met een beknopt kwalitatief onderzoek wilden we meer zicht krijgen op de ervaringen van kinderen met ouders met psychische problemen en de steun die zij daarbij hebben gehad of die ze gewenst zouden hebben. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een afstudeeropdracht bij de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen. Het is gekoppeld aan onderzoek naar Ouderschap bij psychische aandoeningen vanuit het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen. Volgens een aantal volwassenen dat terugkeek op hun jeugd zouden hun ouders met psychische problematiek, hun verwanten en de verantwoordelijken op school een belangrijker rol kunnen vervullen in het geven van emotionele steun en informatie over de problematiek.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)41-50
TijdschriftParticipatie en herstel
Volume24
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2015

Keywords

  • ouderschap
  • psychische stoornissen
  • kinderen
  • ouderparticipatie

Citeer dit

van der Ende, P. C., Korevaar, L., van Dalsum, L-A., & Doezé, R. (2015). Kinderen van ouders met psychische problemen kijken terug op jeugdervaringen. Participatie en herstel, 24(1), 41-50.