Kinderen en ouders over het leven, leren en spelen op een Integraal Kindcentrum [IKC]: “Ik vond het echt een hele leuke school" (kind)

Dorien Petri, Jeannette Doornenbal

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

Samenvatting

Integrale KindCentra (IKC) bestaan in Nederland al een jaar of tien en zijn enthousiast over hun innovatieve manier van werken. Ze hebben de indruk dat zowel de kinderen, de ouders als de professionals meerwaarde ervaren van het werken volgens de uitgangspunten en bouwstenen van een IKC. PACT voor Kindcentra stimuleert deze ontwikkeling. Eén van de wensen van PACT is om de effecten van IKC’s op de brede ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. In deze deelstudie zijn wij op zoek gegaan naar de ervaringen van kinderen en ouders met het leven, spelen en leren op een IKC. Dit omdat de ervaring van kinderen en ouders tot op heden weinig systematisch is onderzocht.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Centre of Expertise Healthy Ageing
StatusUnpublished - 13 jul. 2020

Keywords

  • ervaringen
  • IKC
  • alumni
  • werkzame factoren
  • integrale kindcentra

Citeer dit