Kinderen bepalen hun eigen sportieve opvoeding

Onderzoeksoutput: WebsitePopular

Samenvatting

Mijn twee sportdochters fietsen heen en weer naar school, vinden gym het leukste vak en volleyballen drie keer per week. Hun sportieve opvoeding is wel geslaagd. Ze hebben de wil, het vermogen en het vertrouwen (Physical Literacy, Whitebread, 2011) om nu en later te blijven sporten. De vraag is echter of dit voor alle kinderen geldt. Op school en op de sportvereniging overheerst nog immer het adagium 'sneller, hoger, sterker', dat er voor zorgt dat de beste sporters de meeste kansen en de beste begeleiding krijgen. Nog sterker, ze krijgen de meeste complimenten van hun begeleiders en ze worden voortdurend uitgedaagd om aan extra activiteiten mee te doen.
Originele taal-2Dutch
UitgeverSportknowhow XL
StatusPublished - 11 jan. 2018

Keywords

  • kinderen
  • sport
  • bewegingsonderwijs
  • plezier
  • opvoeding

Citeer dit