Kind in de wijk - innovatiewerkplaats: Onderzoek naar de stand van zaken omtrent Vreedzame School en Vreedzame Wijk in de wijk Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk (SPT) 2015 - 2017

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

212 Downloads (Pure)

Samenvatting

Binnen de innovatiewerkplaats Kind in de Wijk zijn de stand van zaken omtrent Vreedzame School en Vreedzame Wijk in de wijk Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk (SPT) in 2015, 2016 en 2017 in kaart gebracht. Er is een enquête gehouden onder baisschoolleerlingen en er zijn ook interviews afgenomen met de brugfunctionarissen van de scholen. Op die manier is een overzicht gecreëerd van de stand van zaken de afgelopen drie jaar omtrent de Vreedzame School.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Centre of Expertise Healthy Ageing
Aantal pagina's28
StatusPublished - 15 jun. 2017

Keywords

  • onderwijs
  • basisscholen
  • groningen (stad)
  • sociale vaardigheden
  • didactiek

Citeer dit