Kind in de wijk - innovatiewerkplaats: evaluatierapport 'Huiskamer SPT'

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

153 Downloads (Pure)

Samenvatting

In februari 2015 is in samenwerking met meerdere partijen de Huiskamer Selwerd Paddepoel Tuinwijk (SPT) opgezet. Doel is om na schooltijd kwetsbare kinderen op te vangen en te ondersteunen zodat ze niet rond gaan zwerven.
De huiskamer draait inmiddels drie jaar en sinds de oprichting zijn sommige praktische zaken en/of invullingen aangepast.
Er zijn een aantal gesprekken gevoerd met betrokkenen, en in dit rapport worden de stand van zaken en de ontwikkelingen van de afgelopen drie jaar weergegeven. Een van de belangrijkste vragen is dan ook: wat is de waarde van de huiskamer en wordt hiermee het vooropgestelde doel nog steeds beoogd?
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Centre of Expertise Healthy Ageing
Aantal pagina's17
StatusPublished - 15 jun. 2017

Keywords

  • kinderopvang
  • huiskamers
  • groningen (stad)
  • wijkvoorzieningen

Citeer dit