Kind in de wijk: innovatiewerkplaats 2014-2015

Roos Dreijer, Emma Nitert

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

109 Downloads (Pure)

Samenvatting

Twee lectoraten (Praktijkgerichte Sportwetenschap en Integraal Jeugdbeleid) zijn sinds 2014 in de wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk (SPT) aan de slag, samen met de voorzieningen in SPT en hun professionals, en in nauw overleg met de gemeente. Vanuit de centrale thema’s gezondheid en participatie van de jeugd, richt Kind in de Wijk – Innovatiewerkplaats (KIWI) zich op de volgende twee sub thema’s:
a. Actieve gezonde leefstijl: bewegen, sport en voeding
b. Vreedzaam samenleven: vreedzame school en vreedzame wijk
De doelstelling van Kind in de Wijk is om de bestaande voorzieningen in de wijk, op gebied van actieve
gezonde leefstijl en vreedzaam samenleven voor kinderen, te ondersteunen, te versterken en te verbinden. Hierbij stelt KIWI het kind in de wijk centraal en is daarbij geïnteresseerd in de behoeftes en meningen van deze kinderen. Ontwikkelingen, activiteiten en onderzoeksresultaten van de periode september 2014 t/m mei 2015 worden weergegeven in deze rapportage.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Centre of Expertise Healthy Ageing
Opdrachtgevend orgaanGemeente Groningen
Aantal pagina's4
StatusPublished - 2015

Keywords

  • bewegingsonderwijs
  • innovatie

Citeer dit