Kind in de wijk

Jeannette Doornenbal (Other)

Onderzoeksoutput: WebsiteOther research output

Samenvatting

Door bezuinigingen in de zorg, ontwikkelingen in de welzijnssector en veranderingen in het gemeentelijk jeugdstelsel is het nodig de aanpak van wijkvoorzieningen voor kinderen te herzien. Om zo de kwaliteit van jeugdgezondheidszorg, scholen, kinderopvang, kinderwerk, bibliotheek, clubs, muziekschool en sportvereniging op peil te houden. Ouders en kinderen moeten hier ook zelf actief aan bijdragen. Om te onderzoeken wat hiervoor nodig is gaat de innovatiewerkplaats ‘Kind In Wijk’ in de wijk aan de slag met (de mensen in) de wijk en samen met (de medewerkers van) de voorzieningen en de gemeente.
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 2013

Keywords

  • welzijnssector
  • wijkvoorzieningen

Citeer dit