Kids First, een sociale innovatie bij de sportvereniging

Yoni Even-Zur, Harold Hofenk

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

1118 Downloads (Pure)

Samenvatting

In deze casestudy wordt verslag gedaan van de ontwikkelingsgang van hoe een
voetbalvereniging uit Zwolle stappen maakt op weg naar een pedagogisch sportklimaat. Deze casestudy beschrijft het veranderverhaal binnen een sociale innovatie (narrative of change). Deze verhalen helpen om het gat tussen de beoogde toekomst en de activiteiten en ontwikkelingen in het hier en nu te overbruggen (Wittmayer et al 2019). De gekozen projectmatige insteek bleek al snel onhoudbaar en niet geschikt voor dit complexe verenigingsvraagstuk met veel ingesleten cultuuraspecten. Door te kiezen voor de meer werkende weg-benadering van sociale innovatie verminderde de voorspelbaarheid maar werd het eigenaarschap en het lerend vermogen van de vereniging des te groter.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)16-20
TijdschriftLichamelijke opvoeding (LO)
Volume108
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 1 sep. 2020

Keywords

  • sociale innovatie
  • sportverenigingen

Citeer dit