Keuzemenu ten behoeve van een kwaliteitskaart omgaan met armoede (voortgezet onderwijs)

Mariëtte Lusse, Annelies Kassenberg

Onderzoeksoutput: Other contributionProfessional

62 Downloads (Pure)

Samenvatting

In Nederland groeit één op de twaalf kinderen op in armoede: gemiddeld twee leerlingen per klas. Als gevolg van de coronamaatregelen is het aantal gezinnen in financiële onzekerheid of problemen toegenomen. Armoede belemmert kinderen in hun ontwikkeling. Stress belemmert de ontwikkeling van de executieve functies van kinderen (impulsbeheersing, emotieregulatie, besluitvorming en werkgeheugen) waardoor zij minder ruimte in hun hoofd hebben om tot leren te komen. Geldgebrek beperkt hen om aan activiteiten deel te nemen, waardoor hun wereld klein blijft en zij hun talenten minder kunnen ontdekken en ontplooien. Onze school wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen die in armoede opgroeien. Op basis van een analyse van waar de school staat in de aanpak van armoede en evaluatie van eerder gezette stappen, bepaalt de school welke concrete stappen wij (directie, leraren en zorgprofessionals) zullen zetten.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's5
StatusPublished - 15 dec. 2021

Keywords

  • armoede
  • voortgezet onderwijs

Citeer dit