Kennisuitwisseling klimaatbestendige steden: climatescan

Floris Boogaard, Arjen Grent, Freya Macke, Michiel Rijsdijk, Antal Zuurman, Barry Bendall

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  69 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  (Inter-)nationaal staan we voor een uitdaging om onze leefomgeving klimaatbestendig in te richten zodat ons leefklimaat nu en in de toekomst aantrekkelijk blijft. Het klimaatbestendig maken van steden vraagt om een andere inrichting van de openbare ruimte. In de laatste decennia zijn hiervoor op internationale schaal diverse creatieve 'groen en blauwe' oplossingen geïmplementeerd die we kunnen gebruiken als inspiratie voor onze eigen opgave. Vaak wordt er te weinig gebruik gemaakt van de creativiteit en ervaring van onze (verre) buren.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)20-22
  TijdschriftRiolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector
  StatusPublished - mrt. 2017

  Keywords

  • klimaatverandering
  • stedelijke gebieden

  Citeer dit