Kennissen maken kennis

  Onderzoeksoutput: PosterProfessional

  37 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Poster gemaakt ter gelegenheid van een delegatiebezoek van 19 partijen aan Gedeputeerde Staten van Groningen gericht op het realiseren van een samenwerkingsverband met als doel het creëren van een kennis Ecosysteem in het stedelijk veld Groningen
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's1
  StatusPublished - 15 nov. 2019

  Keywords

  • regionale samenwerking
  • kennissystemen
  • economische aspecten
  • maatschappelijke aspecten
  • westerkwartier

  Citeer dit