Kennisniveau van harddruggebruikers over infectieziekten is hoog

Petra Havinga, A. van der Poel (First author), A. de Gee, C. van der Velden

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

31 Downloads (Pure)

Samenvatting

Harddruggebruikers zijn een risicogroep voor het oplopen van infectieziekten. Voor deze groep is het gevenn van goede informatie over de verschillende aspecten van infectieziekten dan ook van essentieel belang. In 2012 is vanuit het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction een onderzoek onder harddruggebruikers in de Nederlandse laagdrempelige verslavingszorg uitgevoerd. Speciale aandacht was er voor leefsituatie, gezondheid, middelengebruik en injecteren. In dit artikel laten we zien dat het kennisniveau van harddruggebruikers hoog is, en dat de huidige groep van injecteerders veel weet over hepatitis B en C en hiv
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)294-298
TijdschriftInfectieziekten Bulletin
Volume24
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2013
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • infectieziekten
  • druggebruik

Citeer dit