Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland: een loket, van en voor het Noorden

Angelique van Wingerden

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

Samenvatting

Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland is een netwerk van organisaties die zich bezighouden met het onderwerp krimp (bevolkingsdaling) in Noord-Nederland. Het netwerk is ván en vóór de drie noordelijke provincies, gericht op kennisdeling, en waar nodig op het vergroten en verdiepen van deze kennis. Eén loket waar alle informatie over krimp in Noord-Nederland samenkomt.
Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen op verzoek van de drie noordelijke provincies. Het netwerk is gehuisvest bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG en bij het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool.
Folder.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
StatusPublished - 2010

Keywords

  • kenniscentra

Citeer dit