Kelderballon bestrijdt emissies bij rioolgemalen

Floris Boogaard, C.A. Uijterlinde

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  41 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Geen uitstoot naar de omgeving, maar tijdelijke opslag van emissies in een -interne of externe- ballon bij een rioolgemaal of rioolwaterzuiveringsinstallatie. Drie pilots worden uitgevoegd met deze 'kelderballon', die geuroverlast en gevaarlijke situaties kan tegengaan.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)32-33
  TijdschriftLand en Water
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - 2013

  Keywords

  • emissieopslag

  Citeer dit