Kelderballon bestrijdt emissies bij rioolgemalen

Floris Boogaard, C.A. Uijterlinde

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

23 Downloads (Pure)

Samenvatting

Geen uitstoot naar de omgeving, maar tijdelijke opslag van emissies in een -interne of externe- ballon bij een rioolgemaal of rioolwaterzuiveringsinstallatie. Drie pilots worden uitgevoegd met deze 'kelderballon', die geuroverlast en gevaarlijke situaties kan tegengaan.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)32-33
TijdschriftLand + water
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2013

Keywords

  • emissieopslag

Citeer dit