Keep improving your skills: De gebiedscoöperatie als vraagsturing voor LLO

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

19 Downloads (Pure)

Samenvatting

Onderzoek naar de mogelijkheden om vanuit het onderwijs, in dit geval groen MBO, om via het service platform in de regio in de vorm van een gebiedscoöperatie vraagsturing op leven lang ontwikkelen te organiseren
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's35
StatusPublished - 17 dec 2018

Keywords

  • regionale ontwikkeling

Citeer dit