Kansen voor ’t Gorechthuis: ’t Gorechthuis op eigen benen

Patrick Benink, Edwin Dekker, Emily Jager, Roxanne Schoo, Frank Westerman

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

82 Downloads (Pure)

Samenvatting

De Gereformeerde Kerk in Haren beheert en exploiteert 't Gorechthuis, het is onderdeel van het complex mede bestaande uit de Gorechtkerk en jeugdgebouw 't Schip. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van dit complex. Zij heeft geconstateerd dat de kosten van beheer en exploitatie stijgen en dat de inkomsten onvoldoende
stijgen. De beheerders van ’t Gorechthuis willen graag weten op welke manier zij meer inkomsten kunnen genereren en of de manier waarop zij nu te werk gaan wel rendabel genoeg is. De vraagstelling die de Commissie Gorecht heeft is:
Op welke manier kunnen er hogere inkomsten gegenereerd worden voor
´t Gorechthuis?
Aansluitend op de vraagstelling die de Commissie Gorecht heeft geformuleerd is er voor het vooronderzoek de volgende vraagstelling geformuleerd:
Wat is op dit moment de huidige situatie van ’t Gorechthuis?
Het doel van het vooronderzoek is om de commissie Gorecht inzicht te geven in de tevredenheid van de gebruikers van ’t Gorechthuis. Hierdoor wordt duidelijk wat de plus en –minpunten zijn van ’t Gorechthuis. Op deze manier kan ’t Gorechthuis enkele veranderingen doorvoeren en hierdoor wordt de bezettingsgraad verhoogd.
Studentonderzoek in het kader van het thema Leefomgeving
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Aantal pagina's33
StatusPublished - nov. 2010

Keywords

  • kerkgebouwen
  • jeugdcentra
  • exploitatie
  • beheer
  • marketing
  • leefomgeving

Citeer dit