Jump landing characteristics predicts lower extremity injuries in indoor team sports

Hendrike van der Does, Michel Brink, Anne Benjaminse, Chris Visscher, Koen Lemmink

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Jump landing characteristics predicts lower extremity injuries in indoor team sports'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences