Joint flexibility problems and the impact of its operationalisation

A.M. Oosterwijk, L.M. Disseldorp, C.P. van der Schans, L.J. Mouton, M.K. Nieuwenhuis

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Joint flexibility problems and the impact of its operationalisation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences