Jeugdhulpverlening en opvoedingsondersteuning in de wijk: 'it takes a neighbourhood to raise a child'

Jeannette Doornenbal

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

Samenvatting

Handboek werken in de wijk gaat over de gevolgen van de stelselherziening voor het werk van de sociale professional. De auteurs beschrijven vanuit diverse invalshoeken, geïllustreerd met veel voorbeelden, de elementen van het werken op het niveau van een wijk, buurt of dorp. Het gaat om kennis die voor iedere allround werker van belang is. Om kennis van de omgeving, maar ook van de problematiek die je tegenkomt, zoals schulden, huiselijk geweld of psychiatrische aandoeningen. Het vraagt vaardigheden om aan te sluiten bij een diversiteit aan mensen en situaties, om de dialoog te voeren, om integraal te werken. Het vraagt ook methodische kennis, bijvoorbeeld om sociaal isolement, kindermishandeling of overbelasting van mantelzorgers te signaleren en te weten hoe dan te handelen. Voortdurend gaat het daarbij om de eigen kracht van mensen, sociale verbanden en de samenleving als uitgangspunt te nemen.
Originele taal-2Dutch
TitelHandboek werken in de wijk
RedacteurenJean Pierre Wilken, Anne-Marie van Bergen
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijSWP
Pagina's135-145
ISBN van geprinte versie9789088506246
StatusPublished - jun. 2016

Keywords

  • wijkgericht werken
  • sociaal domein
  • sociaal werkers
  • jeugdhulpverlening
  • opvoeding
  • wijkopbouwwerk

Citeer dit