ITRACT: slim vervoer in perifere gebieden

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Donderdag 5 februari 2015 vond de eindconferentie plaats van het project ITRACT: Improving Transport and Accessibility through new Communication Technologies, als onderdeel van het Europese Interreg North Sea Region Programme. 16 partners uit Noorwegen, Zweden, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland hebben de afgelopen 3 jaar samengewerkt aan de vraag hoe een beter vervoersaanbod gerealiseerd kan worden in perifere, dus dunbevolkte gebieden. De 16 partners bestonden uit vervoersorganisaties, vervoersautoriteiten, lokale en regionale overheden, bedrijven en kennisinstellingen. De projectleiding lag bij de Hanzehogeschool Groningen.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's2
TijdschriftVerkeerskunde
StatusPublished - feb. 2015

Keywords

  • openbaar vervoer
  • platteland
  • vervoersvraagstuk
  • noordzeegebied
  • informatietechnologie

Citeer dit