Is energie besparen aanstekelijk?

  Onderzoeksoutput: WebsiteOther research output

  Samenvatting

  Inmiddels zijn vele koplopers in Drenthe initiatieven gestart om de energietransitie een stapje verder te helpen. Maar hoe krijgen we de rest van de inwoners van Drenthe ook mee? Met behulp van de Provincie Drenthe en Buurkracht voeren onderzoekers van het Kenniscentrum Energie van de Hanzehogeschool Groningen een experiment uit waarin mensen die nu nog niet actief meedoen, gevraagd worden hun bijdrage aan de transitie te leveren.
  Originele taal-2Dutch
  StatusPublished - 6 mei 2015

  Keywords

  • energie
  • duurzaam gedrag
  • gedragsbeinvloeding
  • gedragsverandering

  Citeer dit